Jeu de lettres addictif,
De 2 à 8 joueurs dès 8 ans
15-20 minutes
Jeu de lettres super dynamique. Chaque joueur ajoute une lettre au mot qu'il a en tête et refile la réglette à son voisin. En fin de manche, les réglettes qu'on a devant soi comptent pour des points négatifs.

---

Verslavend woordspel,

Van 2 tot 8 spelers vanaf 8 jaar

15-20 minuten

Super dynamisch woordspel. Elke speler voegt een letter toe aan het woord in zijn hoofd en geeft de heerser door aan zijn buurman. Aan het einde van de ronde tellen de heersers voor je voor negatieve punten.

---- 

Addictive word game,

From 2 to 8 players from 8 years old

15-20 minutes

Super dynamic word game. Each player adds one letter to the word in his head and passes the ruler to his neighbor. At the end of the round, the rulers in front of you count for negative points.

Wordissimo - Jeu de lettres addictif

25,00 €Prix