Enlacer, tirer mais surtout...ne pas casser !
Jeu d'ambiance multi-générationnel qui se joue avec des élastiques et dès 5 ans. Dextérité, ambiance, hasard.

---

Omhelzen, schieten, maar vooral... niet breken!

Een multigenerationeel sfeerspel dat met elastieken en vanaf 5 jaar gespeeld kan worden. Vaardigheid, sfeer, toeval.

---

Embrace, pull, but above all... do not break!

A multi-generational ambient game that can be played with rubber bands and from 5 years old. Dexterity, atmosphere, chance.

Tactic Elastic - Jeu d'ambiance multi-générationnel

25,00 €Prix