As d'or à Cannes, jeu de l'année en Belgique et au Danemark, Mensa select USA, 6/6 Québec. Avalam, est un classique du jeu de stratégie.

 

2 joueurs, 1 minute pour apprendre et 10 minutes pour une partie.

 

Le principe du jeu consiste à amener les pions de sa couleur au sommet des piles de pions. À la fin du jeu on compte simplement ses pions au sommet des piles.

 

Avalam se joue dès 8 ans mais des joueurs adultes chevronnés n'auront pas exploré toutes les tactiques du jeu même après 100 parties.

---

Gouden Eas in Cannes, Spel van het Jaar in België en Denemarken, Mensa select USA, 6/6 Quebec. Avalam, is een klassiek strategiespel.

 

2 spelers, 1 minuut om te leren en 10 minuten voor een wedstrijd.

 

Het principe van het spel is om de pionnen van uw kleur naar de top van de stapels pionnen te brengen. Aan het einde van het spel tel je gewoon je pionnen boven op de stapel.

 

Avalam kan vanaf 8 jaar worden gespeeld, maar ervaren volwassen spelers zullen niet alle tactieken van het spel hebben verkend, zelfs niet na 100 wedstrijden.

---

Golden Ace in Cannes, Game of the Year in Belgium and Denmark, Mensa select USA, 6/6 Quebec. Avalam, is a classic strategy game.

 

2 players, 1 minute to learn and 10 minutes for a game.

 

The principle of the game is to bring the pawns of your color to the top of the piles of pawns. At the end of the game you simply count your pieces at the top of the stacks.

 

Avalam can be played from 8 years old but experienced adult players will not have explored all the tactics of the game even after 100 games.

Avalam - jeu de stratégie

30,00 €Prix